3.20

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. 24%