Σφραγίδες Αυτόματες

Λειτουργούν χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό ταμπόν, αφού είναι αυτομελανώμενες. Η σφραγίδα δέχεται ένα ταμπόν, το οποίο σε κάθε χρήση μελανώνει το λάστιχο αποτύπωσης.
Διαβάστε περισσότερα