ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του stamptechnics.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Oλα τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος Δικτυακού Τόπου ανήκουν στο stamptechnics.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δικά σας Στοιχεία

H StampTechnics εφαρμόζοντας πιστά τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα αυτές που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και τις διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και ειδικότερα αυτές που αφορούν στις πωλήσεις από απόσταση, δεσμεύεται να απέχει από οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, όπως διάδοση, διαβίβαση, δημοσιοποίηση, πώληση, εκμίσθωση ή ανταλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών που υποβάλλετε. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, δηλαδή το λογότυπο της StampTechnics ανήκει στον ιδιοκτήτη της εταιρείας Σαρκισσιάν Κ. Ναζάρ με Α.Φ.Μ. 144142064 στην Δ.Ο.Υ. Χολαργού με έδρα την Ψαρών 3 στην Αγία Παρασκευή. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, το stamptechnics.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Το stamptechnics.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To stamptechnics.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το stamptechnics.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ισχύον Δίκαιο

Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του stamptechnics.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Επιστροφές

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία και το προϊόν βρίσκεται στην αρχική κατάσταση στην οποία ήταν από τον κατασκευαστή και μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος με δική σας αποκλειστική ευθύνη της αποστολής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία Stamp Technics.

Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιστραφούν προϊόντα στα οποία έχει γίνει «ειδική παραγγελία» ή μετατροπή του αρχικού προϊόντος και έχετε συμφωνήσει για την μετατροπή – κατασκευή τους.

Για οποιαδήποτε επιστροφή ή παράπονο σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πρώτα τηλεφωνικά και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας εξυπηρετήσουμε.

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων μας είναι απο 24 ώρες έως 5 εργάσιμες μέρες,ανάλογα το προϊον και την ποσότητα που έχετε επιλέξει.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί;

Η ιστοσελίδα μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά μέσω των φορμών επικοινωνίας, τα οποία διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας για την τήρηση ιστορικού. Ανάλογα με την φόρμα επικοινωνίας που θα επιλέξει να συμπληρώσει ο χρήστης ενδέχεται να του ζητηθεί να καταχωρήσει ορισμένα προσωπικά του στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας για την ορθή επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών (διαχειριστών και επισκεπτών).

Με ποιους τρόπους συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Αποκλειστικά μέσω των φορμών επικοινωνίας. Λοιπές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα, όπως η εγγραφή του επισκέπτη στην ιστοσελίδα και η παράθεση σχολίων, είναι απενεργοποιημένες.

Φόρμες Επικοινωνίας.

Η επικοινωνία των επισκεπτών της ιστοσελίδας με τους διαχειριστές της γίνεται μέσω φορμών επικοινωνίας, την οποία επιλέγει να συμπληρώσει ο χρήστης ώστε να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Κατά την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας, ο χρήστης αποδέχεται πως τα στοιχεία που καταχωρεί διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας για την τήρηση ιστορικού.

Όταν οι επισκέπτες συμπληρώνουν μία φόρμα επικοινωνίας, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα αυτή, όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (αποκαλούμενη και ως “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας (SSL) το οποίο κρυπτογραφεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ανακατεύθυνση του ονόματος χώρου (domain name) στην υπηρεσία Gloudflare για την αποτροπή επιθέσεων τύπου “DDoS Attack” και διαθέτουμε ενσωματωμένο τοίχος προστασίας (firewall) το οποίο αποτρέπει την πρόσβαση στο διαχειριστικό της μέρος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Προσβάσεις και Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποκλειστικά οι διαχειριστές της ιστοσελίδας. Οι ίδιοι είναι και υπεύθυνοι για την πληροφόρηση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ο χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που έχουν διατηρηθεί στο ιστορικό της επικοινωνίας καθώς και να ζητήσει την άμεση διαγραφή, τόσο των προσωπικών του στοιχείων, όσο και του ιστορικού επικοινωνίας. Για να υποβάλετε αίτημα πληροφόρησης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ δηλώνοντας μας την επιθυμία σας και το αίτημα σας θα υλοποιηθεί εντός 24 ωρών.

Cookies.

Με σκοπό να καταστήσουμε εύχρηστη την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας αλλά και για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες, χρησιμοποιούμε cookies. Xωρίς την χρήση των cookies, η ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη ακόμη στην διάρκεια περιήγησης μεταξύ υποσελίδων. Ωστόσο, είναι δικαίωμα σας να μην επιτρέψετε την χρήση των Cookies αν δεν το επιθυμείτε.

Τα cookies, παραμένουν στην συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή σε συνδεμένα με εμάς μέρη να αναγνωρίσουν τον περιηγητή στην επόμενη επίσκεψή (persistent cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, ώστε να πληροφορείστε για την ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή ή την απόρριψη τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικότερα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους.

Τόσο τα άρθρα όσο και η ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες ή συνδέσμους). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Με κανέναν. Ο μόνος λόγος που συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα είναι για την ορθή επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών και επισκεπτών. Τα στοιχεία αυτά, δεν τα επεξεργαζόμαστε και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους.

Αποδοχή.

Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους επικοινωνίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.