Διαφημιστικά Έντυπα

Τα Διαφημιστικά έντυπα είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους προβολής της επιχειρησή σας, γιατί μπορούν να περιέχουν πολλές πληροφορίες μέσω κειμένων και εικόνων, με στόχο την άμεση προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης σας στον καταναλωτή.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

 • Επιλέξτε έντυπο

  * 

  * 

  * 

  * 

  * 

  * 

  * 

  *   Εχετε επιλέξει 500 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 15εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  45€

  Εχετε επιλέξει 1000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 15εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  60€

  Εχετε επιλέξει 2000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 15εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  80€

  Εχετε επιλέξει 5000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 15εκ,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  105€  Εχετε επιλέξει 500 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 15εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  60€

  Εχετε επιλέξει 1000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 15εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  75€

  Εχετε επιλέξει 2000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 15εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  110€

  Εχετε επιλέξει 5000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 15εκ,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  130€  Εχετε επιλέξει 500 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 20εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  50€

  Εχετε επιλέξει 1000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 20εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρμ velvet.

  75€

  Εχετε επιλέξει 2000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 20εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  105€

  Εχετε επιλέξει 5000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 20εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  120€  Εχετε επιλέξει 500 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 20εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  65€

  Εχετε επιλέξει 1000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 20εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  105€

  Εχετε επιλέξει 2000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 20εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  125€

  Εχετε επιλέξει 5000 Έντυπα μονόφυλλα 10 x 20εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρμ velvet.

  135€  Εχετε επιλέξει 500 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 14 x 21εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  75€

  Εχετε επιλέξει 1000 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 14x21εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  90€

  Εχετε επιλέξει 2500 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 14x21εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  95€

  Εχετε επιλέξει 5000 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 14x21εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  120€  Εχετε επιλέξει 500 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 14x21εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  90€

  Εχετε επιλέξει 1000 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 14x21εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  115€

  Εχετε επιλέξει 2500 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 14x21εκ,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  120€

  Εχετε επιλέξει 5000 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 14x21εκ,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  130€  Εχετε επιλέξει 500 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Β5 17x24εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  80€

  Εχετε επιλέξει 1000 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Β5 17x24εκ,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  95€

  Εχετε επιλέξει 2500 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Β5 17x24εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  110€

  Εχετε επιλέξει 5000 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Β5 17x24εκ.,
  1 όψη, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  140€  Εχετε επιλέξει 500 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Β5 17x24εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  100€

  Εχετε επιλέξει 1000 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Β5 17x24εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  120€

  Εχετε επιλέξει 2500 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Β5 17x24εκ.,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  130€

  Εχετε επιλέξει 5000 Έντυπα Διαφημιστικά Φυλλάδια Β5 17x24εκ,
  2 όψεις, 4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150γρ. velvet.

  150€  Εχετε επιλέξει 100 Αφίσες Α3,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  70€

  Εχετε επιλέξει 200 Αφίσες Α3,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  110€

  Εχετε επιλέξει 300 Αφίσες Α3,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  135€

  Εχετε επιλέξει 400 Αφίσες Α3,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  155€

  Εχετε επιλέξει 500 Αφίσες Α3,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  175€  Εχετε επιλέξει 100 Αφίσες 35 x 50εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  80€

  Εχετε επιλέξει 200 Αφίσες 35 x 50εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  120€

  Εχετε επιλέξει 300 Αφίσες 35 x 50εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  140€

  Εχετε επιλέξει 400 Αφίσες 35 x 50εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  160€

  Εχετε επιλέξει 500 Αφίσες 35 x 50εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  180€  Εχετε επιλέξει 100 Αφίσες 43 x 61εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  280€

  Εχετε επιλέξει 200 Αφίσες 43 x 61εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  290€

  Εχετε επιλέξει 300 Αφίσες 43 x 61εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  300€

  Εχετε επιλέξει 400 Αφίσες 43 x 61εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  320€

  Εχετε επιλέξει 500 Αφίσες 43 x 61εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  340€  Εχετε επιλέξει 100 Αφίσες 50 x 70εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  300€

  Εχετε επιλέξει 200 Αφίσες 50 x 70εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  310€

  Εχετε επιλέξει 300 Αφίσες 50 x 70εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  320€

  Εχετε επιλέξει 400 Αφίσες 50 x 70εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  330€

  Εχετε επιλέξει 500 Αφίσες 50 x 70εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε χαρτί 120γρ. velvet.

  340€  Εχετε επιλέξει 500 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  1χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρμ. χαρτί γραφής

  100€

  Εχετε επιλέξει 1000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  1χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  115€

  Εχετε επιλέξει 2000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  1χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  130€

  Εχετε επιλέξει 3000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  1χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  145€  Εχετε επιλέξει 500 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  2χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  160€

  Εχετε επιλέξει 1000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  2χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  175€

  Εχετε επιλέξει 2000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  2χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  200€

  Εχετε επιλέξει 3000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  2χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  215€  Εχετε επιλέξει 500 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  3χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  210€

  Εχετε επιλέξει 1000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  3χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  225€

  Εχετε επιλέξει 2000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  3χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  240€

  Εχετε επιλέξει 3000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  3/χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  255€  Εχετε επιλέξει 500 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  4χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρμ. χαρτί γραφής

  260€

  Εχετε επιλέξει 1000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  4χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  275€

  Εχετε επιλέξει 2000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  4χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  290€

  Εχετε επιλέξει 3000 Επιστολόχαρτα σε χαρτί Α4,
  4χρωμη Offset εκτύπωση σε 80γρ. χαρτί γραφής

  315€  Εχετε επιλέξει 500 Φακέλους αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  1χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  100€

  Εχετε επιλέξει 1000 Φακέλους αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  1χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  130€

  Εχετε επιλέξει 2000 Φακέλους αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  1χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  180€

  Εχετε επιλέξει 3000 Φακέλους αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  1χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  225€  Εχετε επιλέξει 500 Φακέλους αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  2χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  140€

  Εχετε επιλέξει 1000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  2χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  180€

  Εχετε επιλέξει 2000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  2χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  235€

  Εχετε επιλέξει 3000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  2χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  280€  Εχετε επιλέξει 500 Φακέλους αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  3χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  160€

  Εχετε επιλέξει 1000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  3χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  235€

  Εχετε επιλέξει 2000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  3χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  275€

  Εχετε επιλέξει 3000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  3χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  325€  Εχετε επιλέξει 500 Φακέλους αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  190€

  Εχετε επιλέξει 1000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  280€

  Εχετε επιλέξει 2000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  315€

  Εχετε επιλέξει 3000 Φάκελα αλληλογραφίας 11,4 x 23εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  395€  Εχετε επιλέξει 500 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  1χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  125€

  Εχετε επιλέξει 1000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  1χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  160€

  Εχετε επιλέξει 2000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  1χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  235€

  Εχετε επιλέξει 3000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  1χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  320€  Εχετε επιλέξει 500 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  2/χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  200€

  Εχετε επιλέξει 1000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  2χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  225€

  Εχετε επιλέξει 2000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  2χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  315€

  Εχετε επιλέξει 3000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  2χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  395€  Εχετε επιλέξει 500 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  3χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  250€

  Εχετε επιλέξει 1000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  3χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  285€

  Εχετε επιλέξει 2000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  3χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  335€

  Εχετε επιλέξει 3000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  3χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  455€  Εχετε επιλέξει 500 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  300€

  Εχετε επιλέξει 1000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  340€

  Εχετε επιλέξει 2000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  435€

  Εχετε επιλέξει 3000 Φακέλους αλληλογραφίας τύπου σακούλα 23 x 32εκ,
  4χρωμη εκτύπωση σε λευκά φάκελα 100γρ. με αυτοκόλλητο.

  550€  Εχετε επιλέξει 10 μπλόκ των 100 φύλλων Συνταγολόγια, A5 περφορέ.

  Τελική τιμή 140€

  Εχετε επιλέξει 20 μπλόκ των 100 φύλλων Συνταγολόγια, A5 περφορέ.

  Τελική τιμή 220€  Εχετε επιλέξει 10 μπλόκ των 100 φύλλων Συνταγολόγια, A5 ψαροκολλητά.

  Τελική τιμή 120€

  Εχετε επιλέξει 20 μπλόκ των 100 φύλλων Συνταγολόγια, A5 ψαροκολλητά.

  Τελική τιμή 170€


  Σχέδιο

  Επιλέξτε πως θα προχωρήσουμε με το σχέδιο που θα τυπώσουμε.

  • (max file size 32 MB)
  • (max file size 32 MB)
  • (max file size 32 MB)

  Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: jpg, jpeg, png, pdf, ai, esp, psd

  Μετά την παραγγελία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την καταγραφή και υλοποίηση του σχεδίου βάση των απαιτήσεων σας.