Αυτόματες Σφραγίδες (χωρίς στοιχεία)

COLOP 10 (1 σειράς) (27x10mm) ΜΑΥΡΗ με μπλέ μελάνι

3.50 (τιμή με ΦΠΑ)

Αυτόματες Σφραγίδες (χωρίς στοιχεία)

COLOP 20 (1-3 σειρών) (38x14mm) ΜΑΥΡΗ με μπλέ μελάνι

3.70 (τιμή με ΦΠΑ)

Αυτόματες Σφραγίδες (χωρίς στοιχεία)

COLOP 30 (4-5 σειρών) (47x18mm) ΜΑΥΡΗ με μπλέ μελάνι

4.50 (τιμή με ΦΠΑ)

Αυτόματες Σφραγίδες (χωρίς στοιχεία)

COLOP 40 (5-7 σειρών) (59x23mm) ΜΑΥΡΗ με μπλέ μελάνι

5.50 (τιμή με ΦΠΑ)

Αυτόματες Σφραγίδες (χωρίς στοιχεία)

COLOP 50 (9-10 σειρών) (69x30mm) ΜΑΥΡΗ με μπλέ μελάνι

8.50 (τιμή με ΦΠΑ)

Αυτόματες Σφραγίδες (χωρίς στοιχεία)

COLOP 60 (8-10 σειρών) (76x37mm) ΜΑΥΡΗ με μπλέ μελάνι

9.50 (τιμή με ΦΠΑ)

Αυτόματες Σφραγίδες (χωρίς στοιχεία)

COLOP R40 (Φ40mm) ΜΑΥΡΗ με μπλέ μελάνι

14.00 (τιμή με ΦΠΑ)